Archív pre Február, 2015

Trénerský seminár, Bratislava 08.02.2015

Streda, 11. Február, 2015

Cez víkend sa v Gymnastickom centre v Bratislave na Wolkrovej konal trénerský seminár, ktorý organizovala SGF, sekcia mužov. Pozvanie na tento seminár prijal uznávaný odborník, bývalý reprezentačný tréner Českej republiky a súčasný reprezentačný tréner Rakúska Mgr. PETER KOUDELA. Obdivuhodná bola aj účasť trénerov zo Slovenska /23 trénerov/, Česka /4 tréneri/ a Rakúska /1 tréner/.
Po úvodnom predstavení predsedom sekcie Mgr. Martin Zvalom sa slova ujal Mgr. Peter Koudela, ktorý neskrýval dojatie, že bol oslovený kamarátmi zo Slovenska a bolo mu veľkou cťou prednášať pred odborníkom Mgr. Jožkom Konečným, od ktorého sa veľa naučil.
Seminár sa niesol v duchu nácviku a zdokonaľovaniu cvičebných tvarov na  všetkých náradiach, ktoré sú limitujúce pre kategóriu starších žiakov a juniorov. Mgr. Peter Koudela si pre všetkých zúčastnených trénerov pripravil aj veľmi kvalitný edukačný materiál, ktorý každý účastník dostal na CD.
Na záver mi dovoľte poďakovať najmä Mgr. Petrovi Koudelovi, ktorý prijal pozvanie a svojimi vedomosťami  a veľmi záživným rozprávaním poskytol množstvo informácii k danej problematike a sekcii mužov SGF, ktorá seminár organizovala. Mgr. Peter Koudela odchádzal síce vyčerpaný, ale veľmi spokojný a sľúbil, že v prípade ďalšieho pozvania veľmi rád príde.

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

Sami rozhodnite o 2% Vašich daní

Streda, 4. Február, 2015

Vážení gymnastickí priatelia,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní presne tam, kde chcete a tak pomôcť Vašim deťom a športujúcej mládeži. Aj vďaka Vašej priazni a doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy pre deti a mládež a zlepšovať si prostredie a podmienky športovej prípravy.
Ak sa Vám život v našom „Gymnastickom centre“, občianskom združení páči a ak sa v našej spoločnosti Vy a Vaše deti cítite dobre, s vďakou by sme privítali, keby ste nás odporučili svojim blízkym, priateľom a priaznivcom Vašich detí, aby aj oni podporili darovaním časti svojich daní našu spoločnú vec. Vyslovujeme tiež presvedčenie, že takto získanú podporu využijeme na prospech všetkých, ktorí sa či už ako činovníci, alebo priamo ako aktívni športovci, spolupodieľajú na rozvoji činnosti nášho gymnastického oddielu.
Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2% práve nám?

1/ do daňového priznania vpíšte prosím údaje o našej organizácii:
Gymnastické centrum, Wolkrova 47, 851 01 Bratislava (občianske združenie)
IČO: 42254302

2/ 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
1. ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (vyhlasenie_2perc_2014-editovatelne.rtf) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2014.doc)
2. FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fo-typ-a__2014.pdf)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fo-typ-b__2014.pdf)
3. Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Potvrdenie od vysielajúcej organizácie

b) Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-po_2014.pdf)
a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom

Za Vašu pomoc vopred veľmi pekne ďakujú tréneri a Vaše gymnastické nádeje  

viac info: www.rozhodni.sk