Archív pre Marec, 2011

Všetko najlepšie

Streda, 23. Marec, 2011

70th_birthday_main.jpgVážený pán Gabriel Varga, k Vášmu krásnemu životnému jubileu “70 rokov“ Vám všetci gymnasti, tréneri, funkcionári a rodičia oddielu športovej gymnastiky TJ Slávia UK Bratislava želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a síl v pôsobení pri športovej gymnastike.

Pán Gabriel Varga je veľká osobnosť Slovenskej športovej gymnastiky. Rodák z Veľkého Bielu (22. 3. 1941) v 60. rokoch pôsobil ako pedagóg na strednej škole v Dunajskej Strede. Popri svojich gymnastických úspechoch na M-SR a M-ČSSR (získal I. výkonnostnú triedu) začal aj s trénerskou praxou. Jeho pretekári sa aktívne zúčastňovali na najvyšších Slovenských a Československých pretekoch. Vrcholom jeho trénerskej činnosti bola účasť v realizačnom trénerskom tíme v príprave na OH 1972 v Mníchove s pretekárom M. Barboríkom. Koncom 60-tich rokov začal pôsobiť ako asistent na Fakulte telesnej výchovy a športu, kde sa aktívne zapájal do vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Svojimi skúsenosťami a ľudským prístupom sa pričinil o výchovu mnohých úspešných trénerov a rozhodcov. Je autorom „Učebných osnov telesnej výchovy, športová gymnastika“ pre stredné školy a zakladateľom „Školského športového strediska“ na ZŠ Sokolíkova, čím sa výrazne pričinil o systematickú prípravu športovej gymnastiky detí a mládeže. Stále aktívne pôsobí ako klubový tréner mládeže a medzinárodný rozhodca. Počas svojej rozhodcovskej činnosti sa aktívne zúčastňuje všetkých domácich a viacerých medzinárodných pretekov, ako ME, MS, SP a Svetových univerziád a bol aj pri zrode veľkého úspechu Samuela Piaseckého na ostatných MS v Rotterdame v roku 2010.

Vážený pán Varga, za Vašu doterajšiu prácu a pomoc, za Vaše každodenné múdre myšlienky, postrehy a neustáli prínos skvelých životných rád Vám veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Gymnastický oddiel TJ Slávia UK Bratislava