Archív pre September, 2010

Nové tituly v gymnastickej telocvični

Štvrtok, 2. September, 2010

Dňa 25. augusta 2010 naša bývalá úspešná reprezentantka a v súčasnosti trénerkav gymnastickom oddiey TJ Slávia UK Bratislava, Veronika Adamská úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a získala titul „PhD.“. Spolu s ňou získala titul bakalár „Bc“ aj naša ďalšia mladá trénerka, bývalá reprezentantka v športovej gymnastike Silvia Ruščinová, ktorá pokračuje ďalej na magisterskom štúdiu. K získaným titulom im srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov.