Kontakt

Adresa:

  • Špecializovaná gymnastická telocvičňa, Gymnastické centrum, občianske združenie
  • Wolkrova 47, Bratislava, Petržalka (v Pengym klube)
  • IČO: 42254302
  • DIČ: 2023311807
  • Reg. MVSR dňa 22.7. 2011 pod č.: VVS/1-900/90-37962

Elektronická pošta:

Bankové spojenie:

  • Všeobecná úverová banka
  • IBAN: SK 46 0200 0000 0029 8100 5253
  • BIC: SUBASKBX

Mapa:

  • pri TPD Euronics, Petržalka
  • autobus číslo: 78, 84, 89, 95, 99

mapa-pengym.jpg