Ako nám môžete pomôcť

  • Verejná zbierka na nákup gym. náradia

gym-zbierka-na-prostne.doc

Veľmi pekne ďakujeme za pomoc - zbierka bude najneskôr k 31. marcu 2013 UZAVRETÁ

 

  • 2% z Vašich daní

sami-rozhodnite-o-2.doc

vyhlasenie-o-poukazani-2.doc

potvrdenie-o-zaplateni.pdf

vyhlasenie.pdf

  • Pomoc pri zabezpečení a organizovaní pretekov, ktoré organizuje náš oddiel:

Kontrolné preteky pred ME, MS (3-5 x v roku)

Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov, juniorov

Memoriál L. Kornoša, žiaci, juniori

Slovenský pohár, žiacke preteky MDD, dievčatá, chlapci

Vianočná vetvička, dievčatá, chlapci (občerstvenie, papier, tlačiareň, fotografie, …)

  • Ďalej:

pomoc pri zabezpečení vecných cien, medailí, diplomov

pomoc pri zabezpečení športového oblečenia, obuvi pre pretekárov, pretekárky

pomoc pri oprave gymnastického náradia, náčinia a pomôcok

finančná pomoc na nákup nového náradia a pomôcok

venovať nám 2% z Vašich daní

zdravotný materiál, chladiace spreje, obväzový materiál, leukoplasty, …

pomoc pri organizovaní sústredení, pretekov, výletov, (finančná, organizačná, doprava)

Vopred ĎAKUJEME

Podrobnejšie informácie viz. kontakt, alebo osobne u trénera: J. Konečný, M. Zvalo