Archív pre Marec, 2012

Verejná zbierka na prostné

Piatok, 2. Marec, 2012

Milí priaznivci športovej gymnastiky, dovoľujeme si Vás s radosťou informovať, že Gymnastické centrum, Wolkrova 47, 851 01 Bratislava, IČO: 42254302

organizuje

Verejnú zbierku povolenú Ministerstvom vnútra SR zo dňa 24. februára 2012 rozhodnutím: SVS-OVVS3-2012/006534 za účelom nákupu gymnastického náradia, predovšetkým na nákup akrobatickej podlahy 12×12m, ktorá je jedným z náradí pre športových gymnastov a gymnastiek.

V súčasnosti trénujú reprezentanti SR (dievčatá i chlapci) na nevyhovujúcej akrobatickej podlahe, ktorá má takmer 30 rokov a vôbec nezodpovedá súčasným normám Svetovej gymnastickej federácie. Trénujú tu reprezentanti a reprezentantky SR v športovej gymnastike a náš najúspešnejší gymnasta Samuel Piasecký, ktorý sa tu pripravuje na OH, Londýn 2012.

Nová akrobatická podlaha stojí od 25 000 € do 30 000 €, v závislosti od výrobcu a samozrejme aj kvality.

S nadšením privítame Vašu pomoc.

Pomôže nám Váš príspevok v ľubovoľnej výške, ktorý poukážete na účet zriadený špeciálne pre účely zbierky:

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 

Číslo účtu: 2981005253/0200

IBAN: SK 46 0200 0000 0029 8100 5253

Označenie banky: SUBA

SWIFT (BIC) kód: SUBASKBX

Ak súhlasíte, aby sme Vás zverejnili v zozname prispievateľov (bez uvedenia čiastky) vypíšte prosím do poznámky Vaše meno a priezvisko.

O vyzbieranej sume, priebehu zbierky ako aj o použití finančných prostriedkov Vás budeme informovať na stránke: www.gymslaviauk.skwww.gymnastics.sk a na nástenke v Gymnastickom centre na Wolkrovej 47 v Bratislave, kde sa reprezentanti pripravujú.

Veľmi pekne Vám ďakujeme, kolektív trénerov, gymnastky a gymnasti