Gymnastické kurzy, prihlasovanie na kurzy

Milí rodičia, ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli absolvovať kurz v našom Gymnastickom centre.

Dopoludňajšie kurzy organizujeme pre deti spolu s rodičmi (deti vo veku od 2 rokov)
Na popoludňajšie kurzy je možné prihlásiť dieťa vo veku od 5 rokov v Petržalke, od 4. rokov v Rači.
Na všetky kurzy je nevyhnutné sa online zaregistrovať na našom webe

www.gymslaviauk.sk
Link: https://kurzy.gymslaviauk.sk

V prípade, že je Vami požadovaný termín už obsadený, môžete sa zapísať na “čakačku”. V prípade uvoľnenia miesta Vás budeme informovať.
Pripravili sme pre Vás dôležité informácie na zjednodušenie a spríjemnenie pobytu u nás, ktoré Vám môžu pomôcť hlavne pred prvou hodinou. Naše pravidlá sú zavedené hlavne pre bezpečnosť  Vašich detí.
Pred začiatkom kurzu:
Na tréningy je potrebné chodiť presne na daný čas kurzu. Nie skôr.
Na tréning je potrebné prísť v tričku s krátkym, alebo dlhým rukávom a v trenírkach (prípadne legínach, teplákoch v zimnom období). Na nohy postačia bledé ponožky, na chodbe šlapky.
Na tréning nesmú deti nosiť retiazky, náramky, náušnice, hodinky a iné veci.
Dlhé vlasy je potrebné mať zviazané gumičkou.

Po vstupe do telocvične:
Doba tréningu v telocvični je 60 minút.
Počas tréningu  preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka v priestoroch telocvične tréner.
Po uplynutí času tréningu preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka zákonný zástupca.
Kurz gymnastiky trvá od 3. septembra 2018 do 29. júna 2019 (10 mesiacov)
Poplatok sa platí na dve časti: september - január, február - jún

Náhradné hodiny za vymeškané tréningy neposkytujeme.

Keďže máme všetky kurzy plne obsadené, nie je to možné. Ak by sme umožnili deťom nahrádzať si vymeškané hodiny v iné dni, trénovali by úrovňou rôzne deti v skupinách a narušilo by to kvalitu našich tréningov. Máme s tým dlhoročné skúsenosti. Každá skupina je špecifická a má svoje ciele a svojho trénera, ktorý deti veľmi dobre pozná a prihliada na každé dieťa individuálne. Všetci tréneri sú vysoko kvalifikovaní a na kvalite tréningov nám veľmi záleží.

Kurzy Petržalka, Wolkrova 47:
1/ v doobedňajších hodinách pre deti vo veku od 2 rokov – deti cvičia spolu s rodičmi
pondelok, štvrtok
2/  v poobedňajších hodinách a v soboty dopoludnia pre deti od 5 rokov

2 krát do týždňa:
Pondelok a Streda od 17:30 alebo 18:30 hod.
Utorok a Štvrtok od 17:30 alebo 18:30 hod.
1 krát do týždňa:
Piatok od 16:30; 17:30 alebo od 18:30 hod.
Sobota od 10:00 hod; 11:00 hod alebo 12:00 hod.

Kurzy Rača, areál hotel Barónka:
1/ v doobedňajších hodinách pre deti vo veku od 2 rokov – deti cvičia spolu s rodičmi
pondelok, štvrtok
2/  v poobedňajších hodinách a v soboty dopoludnia pre deti od 4 rokov

2 krát do týždňa:
Pondelok a Streda, začiatok od 15:30, 16:30, 17:30 hod.
Utorok a Štvrtok,  začiatok od 15:30, 16:30, 17:30 hod.

1 krát do týždňa:
Piatok, začiatok od 15:30, 16:30, 17:30 hod.
Sobota začiatok od 9:00 hod; 10:00 hod alebo 11:00 hod.

Tréning trvá 60 minút.
Počas Sviatkov a niektorých nasledovných dní tréningy neprebiehajú:
1.-3. septembra 2018; 15. septembra 2018; 30. októbra, 1. a 17. novembra 2018; 23., 24., 25., 26. , 31. decembra 2018;
1. a 6. januára 2019;  19. a 22. apríla 2019; 1. a 8. mája 2019

V Rači : 14. a 15. septembra (vinobranie)
Školské prázdniny:
31. október - 2. november 2018, 27.28.29. december 2018, 2.3.4.5. a 7. január 2019,
1. február 2019,  25. február - 1. marec  2019, 18. apríl - 23. apríl 2019, 1. júl - 31. august 2019

Počas školských prázdnin popoludňajšie tréningy prebiehajú v redukovanom režime.

Petržalka: pondelok až štvrtok od 17:30-19:30.
V piatok od 17.30 – 19.30. Deti, ktorým začínajú tréningy od 16.30 hod. môžu prísť počas školských prázdnin v piatok na tréning   buď  o 17.30, alebo o 18.30 hod.
V sobotu tréningy prebiehajú od 11.00-13.00 hod. Deti, ktorým začínajú tréningy od 10.00 hod. môžu prísť počas školských prázdnin v sobotu na tréning   buď  o 11.00, alebo o 12.00 hod.

Rača: pondelok až piatok o 15:30 a o 16:30, v sobotu o 9:00 a 10:00

Deti, ktorým začínajú tréningy od 17.30 hod. môžu prísť počas školských prázdnin na tréning   buď  o 15.30, alebo o 16.30 hod.

Deti, ktorým začínajú tréning od 11.00 hod. môžu prísť počas školských prázdnin v sobotu na tréning   buď  o 9.00, alebo o 10.00 hod.

PODMIENKY pre zápis na kurzy: podmienky-pre-zapis-na-kurzy.pdf

Registrovať