Archív pre Február, 2011

Sami rozhodnite o 2% vašich daní

Utorok, 15. Február, 2011

Vážení gymnastickí priatelia,

aj tento rok máte jedinečnú možnosť poukázať 2% zo svojich daní presne tam, kde chcete a tak pomôcť vašim deťom a mládeži. Gymnastický klub Slávia UK Bratislava je najúspešnejší klub športovej gymnastiky na Slovensku. Aj vďaka vašej priazni a doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy pre deti a mládež a zlepšovať im prostredie či podmienky ich športovej prípravy.

Ak sa Vám život v našej gymnastickej hale páči a ak sa v našej spoločnosti vy a vaše deti cítite dobre, s vďakou by sme privítali, keby ste nás odporučili svojim blízkym, priateľom a priaznivcom Vašich detí, aby aj oni podporili darovaním časti svojich daní našu spoločnú vec. Vyslovujeme tiež presvedčenie, že takto získanú podporu využijeme na prospech všetkých, ktorí sa či už ako činovníci alebo priamo ako aktívni športovci, spolupodieľajú na rozvoji činnosti nášho oddielu.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať v gymnastickej hale osobne, prípadne na telefónnom čísle: 02/44455550

Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2%:

Zamestnanec

  1. najneskôr do 15.2.2011 musí požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie potvrdenie-o-zaplateni-dane.doc
  2. najneskôr do 30.4.2011 musí zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska vyplnené tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” a  vyhlasenie-o-poukazani-2.doc

Fyzická osoba – podnikateľ, živnostník a právnická osoba

  1. musí do 31.3.2011 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% musí byť u fyzických osôb najmenej 3,32 EUR a u právnických osôb 8,30 EUR).

Právnická osoba – daňovník

  1. poukazovanie podielu zaplatenej dane je zároveň viazané na darovanie finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane pre tých daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (nemusí ísť o prijímateľov uvedených vo vyhlásení) a to  na rovnaký účel, ktorý je aj predmetom ich činnosti. Ak sa takýto dar neposkytne do lehoty na podanie daňového priznania, správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane z 2% na 1,5%.

Viac informácií nájdete aj na www.rozhodni.sk

Pre jednoduchšiu evidenciu prostriedkov z 2% (v TJ Slávia UK je viacero športových oddielov a všetky príspevky chodia na rovnaký účet) si Vás zároveň dovoľujeme požiadať o potvrdenie, prípadne kópiu výšky poskytnutých prostriedkov.

Za pomoc vopred veľmi pekne ďakujeme.