Výborná akcia “Naše mesto”

Niekoľko rokov sme zapojený do projektu “Naše mesto” a opäť nám okrem našich členov prišli pomôcť aj dobrovoľníci z iných firiem (Tatra banka, Henkel Slovensko spol s.r.o., ČSOB, SLOVNAFT, a.s., Johnson Controls International), bolo ich viac ako 30. Každý rok sa nám podarilo urobiť veľa práce, no teraz boli všetci neskutočne usilovní a všetko naplánované sa podarilo spraviť v rekordne krátkom čase. Takže naši športovci sa môžu opäť ponoriť do náročnej tréningovej práce v krajšom a čistejšom prostredí nášho Gymnastického centra.

Všetkým pomocníkom, ktorí sa zúčastnili na výbornej akcii patrí obrovské ĎAKUJEMEKomentovať článok