Srdečne gratulujeme jubilantovi!

V uplynulých dňoch starého roku (2012) sa dožil jubilejných 60 rokov známy tréner a funkcionár športovej gymnastiky Stanislav Mikuláš.
Je absolventom FTVŠ UK v Bratislave. Po skončení štúdia pokračoval v doktorandskom štúdiu na katedre gymnastky FTVŠ UK. Po príchode do Bratislavy sa ako študent stal členom TJ Slávia UK. Tu sa začala aj jeho trénerska činnosť. Spolupracoval pri tréningu mládeže v zoskupení školského športového strediska pri ZŠ na Sokolíkovej ul. Trénerska práca ho priviedla k funkcii vedúceho metodika v stredisku vrcholového športu MŠ SR. Po vzniku športovej školy boj jej vedúcim trénerom  športovej gymnastiky, neskôr aj riaditeľom školy (1989-1990).
V rokoch 1984 – 1988 pôsobil vo funkcii predsedu Výboru zväzu športovej gymnastiky pri SÚV ČSZTV. Od roku 1990 pôsobí ako tréner v zahraničí – Island do 1998, v súčasnosti žije a pôsobí v USA.
Aj v súčasnosti udržuje kontakty s gymnastickým dianím na Slovensku. Na internetovej stránke www.gymnastics.sk propaguje slovenskú gymnastiku a pri návštevách Slovenska sa osobne zaujíma o dianie a tréningový proces.
Toľko stručných spomienok na pracovitého, dôsledného, cieľavedomého a nekonfliktného „fanatika“ športovej gymnastiky.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov

Oddiel ŠG TJ Slávia UK Bratislava (PhDr. Gabriel Varga PhD)Komentovať článok